Laat je inspireren

KOBA NoordkAnt is een schoolbestuur van 20 scholen die gelegen zijn aan de “noordkant” van Antwerpen, meer specifiek in Merksem, Ekeren, Stabroek en Antwerpen-Noord.

Wij bieden kwaliteitsvol kleuter- , lager- en secundair onderwijs aan.

Wij zijn één van de 9 regionale schoolbesturen binnen de overkoepelende onderwijsvzw Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen.

De missie van elke KOBA-school is eigentijds en inspirerend onderwijs organiseren vanuit een christelijk opvoedingsproject.

Om onze directies en leerkrachten zoveel mogelijk te ondersteunen en te versterken bij deze taak, voorzien we samenwerkingsinitiatieven op verschillende beleidsdomeinen zoals bouw, boekhouding, personeelsadministratie, aankopen, ICT en preventie.